fbpx

Підтримати

Фізичні особи

Реквізити для наповнення накопичувального рахунку виборчого фонду Садового Андрія Івановича
(платник – громадянин України)

Одержувач: виборчий фонд кандидата на пост Президента України САДОВОГО А. І.
РНОКПП – 2506807652
рахунок – 26409000000001
в АБ «Укргазбанк» (відділення №60 м. Київ)
МФО - 320478
Приклад заповнення призначення платежу
+;4;Гончаренко Олексій Іванович;17.07.1977;м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85;1234567891;внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України САДОВОГО А. І.

Завантажити квитанцію

Розмір максимального внеску в календарний рік

– Від громадянина України, не більше ніж 1 669 200 гривень

– Від юридичної особи, не більше ніж 3 338 400 гривень

УВАГА! Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються розміром максимального внеску (розмір вказаний вище) на користь партії.


Не допускається здійснення добровільних внесків на підтримку кандидата:
  • органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
  • державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше 10 % статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
  • іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
  • незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);
  • громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
  • іншими політичними партіями;
  • фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», - протягом строку дії такого договору та протягом 1-го року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом 2-х років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
  • фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Найважливіші новини